Oto My

Paczka młodych ciekawych życia ludzi. Taka przyjacielsko-rodzinna grupa, której się chce robić coś więcej niż wypełnianie oczekiwań innych. Lubimy działać i odkrywać nowe drogi, ale chcemy też wiedzieć co i jak i nie popełniać błędów, które nie są potrzebne. Nie jesteśmy w tym samym wieku i nie chodzimy do jednej szkoły. Połączyliśmy siły w pandemii i pomimo wszystko stworzyliśmy LEGALOMANIĘ – portal o prawie dla młodzieży (i nie tylko).

Natalia Kołodziejska

Natalia Kołodziejska

Chociaż obecnie w moim życiu jedno z najważniejszych miejsc zajmuje muzyka, to mam również wiele innych zainteresowań. Bardzo lubię gotować i cieszę się, jak moje kulinarne wyczyny budzą zachwyt. Lubię także podróżować i chętnie opiekuję się małymi dziećmi. Jeżeli chodzi o prawo, to uważam, że jest zbyt mało znane wśród młodych, a projekt, który tworzymy, może to zmienić.

Maciej Korciński

Maciej Korciński

Moją główną pasją jest street workout, albo jak kto woli kalistenika. Ten rodzaj sportu jest dość specyficzny i polega na wykonywaniu ćwiczeń przy użyciu własnej masy ciała. Kiedy tylko jest to możliwe staram się na bieżąco trenować i rozwijać się w tym zakresie. Każdy z nas podlega jakimś prawom, ale nie każdy je zna. Ja dzięki projektowi zacząłem żyć bardziej świadomie i zdobyłem sporo doświadczenia w tym zakresie.

Lena Mikulska

Lena Mikulska

Uwielbiam podróżować i poznawać nowe miejsca. Nie mam jednej rzeczy, która mnie określa, ponieważ lubię próbować nowego i poszukiwać siebie. Nie lubię się ograniczać do jednej pasji - fotografia, dzika botanika, rysunek, malarstwo, taniec, chemia… Prawo jest dla mnie nową dziedziną, której dopiero się uczę.

O projekcie

Na czym to wszystko polega?

Legalomania to Instagram oraz portal internetowy, który w sposób łatwy i przystępny dla odbiorców wyjaśnia kwestie związane z prawem. Jest to edukacyjny projekt technologiczny realizowany w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii. Naszym głównym celem jest propagowanie świadomości prawnej wśród młodych ludzi i tłumaczenie prawa w sposób jasny i klarowny. Naszymi beneficjentami są osoby, które chcą żyć odważnie i ze świadomością własnych praw. Zapraszamy do czytania postów informacyjnych na Instagramie oraz śledzenie naszej strony, która jest magazynem naszych działań.

Dlaczego powstał ten projekt?

Zapotrzebowanie na nasze działanie staraliśmy się zbadać narzędziami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Wykorzystaliśmy metodę sondażu, aby zgromadzić dane statystyczne, fakty na temat zjawiska znajomości prawa wśród młodych ludzi. Badaliśmy wnikliwie siebie, naszą grupę rówieśniczą (ankiety social media), ale także słuchaliśmy zdania rodziców dorastającej młodzieży oraz ekspertów różnych dziedzin (prawników, nauczycieli, pracowników resocjalizacji, policjantów, działaczy NGO). Byliśmy czujni na krytykę i wskazówki wszystkich, z którymi budowaliśmy nasz projekt.

Jeszcze na etapie tworzenia pomysłu na projekt, zaczęliśmy od głębokiej rozmowy w obrębie naszej grupy. Przeanalizowaliśmy czego potrzebujemy my - jako grupa młodzieży aktywnej, poszukującej, wchodzącej w świat dorosłych. Idea zwiększenia świadomości prawa wśród młodzieży oraz próba stworzenia treści czytelnych, jasnych i dostępnych spotkała się z dużym entuzjazmem. Świadomość prawa i edukacja w tym zakresie są podstawą naszego projektu.

Aby sprawdzić stan wiedzy i zapotrzebowanie na nasz pomysł na pierwszym etapie projektu stworzyliśmy dwie ankiety. Badanie to było jednorazowe i przeprowadzone na grupie ważnej, czyli nieprzypadkowej z punktu widzenia badanego problemu – środowiska grupy rówieśniczej. Ankiety zostały przeprowadzone w czasie izolacji podczas pandemii COVID-19 drogą internetową na przełomie grudnia 2020 i stycznia 2021. Pomimo czasu świąt oraz ferii zimowych, udało się nam zdobyć wystarczające do analizy grono respondentów i uzyskać ponad 210 odpowiedzi na nasze pytania.

Przeprowadzone w grupie pilotażowej w wieku od 13-18 lat ankiety potwierdziły nasze założenia:

60%

Nieznajomość prawa

znajomość prawa wśród młodych ludzi jest bardzo niska (ponad 60% deklaruje brak wiedzy na konkretne zagadnienia

40%

Niezrozumienie treści prawnych

zrozumienie treści prawnych sprawia zwykle problem (powyżej 40% ankietowanych)

96,2%

Dostęp do treści prawnych

większość ankietowanych czuje potrzebę łatwego i szybkiego dostępu do takich treści (96,2% ankietowanych)

71,9%

Portal Legalomania

większość ankietowanych jest za stworzeniem portalu Legalomania (71,9% ankietowanych)

Poniżej wklejamy podsumowanie naszych ankiet wraz ze screenshotami procentowych diagramów wybranych odpowiedzi.

Chcemy, aby treści publikowane na portalu Legalomania odpowiadały realnym potrzebom młodzieży, dlatego rozmawiamy i ankietujemy grupę docelową pytając o ważne dla nich tematy.

Nasz sondaż diagnostyczny poszerzyliśmy o dostępne badania i raporty na tematy związane z przestrzeganiem prawa wśród młodzieży. Zjawisko przestępczości wśród młodzieży jest od lat badane teoretycznie i praktycznie. Poszukiwane są nowe sposoby korygowania zachowań kryminogennych. Nauczyciele, policja oraz media od lat alarmują o wzroście przestępczości wśród młodych ludzi zarówno w przestrzeni publicznej jak i w sieci.

Wśród populacji młodzieży (niezależenie od płci) wskaźnik przestępczości wzrasta od wieku mniej więcej 8 lat, osiągając apogeum w wielu lat 16.–17., a następnie opada gwałtownie między 18.–19. rokiem życia. Większość wykroczeń popełnianych przez młodzież wynika z chęci przekroczenia bariery wieku i stania się jak najszybciej dorosłym.
Ponadto:
W ostatnich latach obniżyła się granica wieku osób wchodzących w kolizje z prawem. Wiek przestępczej inicjacji obecnie oscyluje w granicach 12.–13. roku życia, jednak w konflikt z prawem wchodzą również młodsze dzieci. Dane statystyczne Komendy Głównej Policji w 2015 roku na terenie kraju mówią, że ujawniono 12 904 nieletnich sprawców, z czego udowodniono ok. 28 875 czynów karalnych. Zgodnie z najnowszą statystyką policyjną, coraz wyraźniej widoczne jest występowanie przestępczości z innymi rodzajami patologii społecznej, czego przykładem jest pojawianie się oryginalnego zachowania, jakim jest przestępczość zabawowa, która ma pewne wspólne cechy z chuligaństwem i tradycyjnym wandalizmem, ale niejednokrotnie przybiera formą masowych aktów przemocy i agresji.

W 2019 roku na terenie Polski Policja zarejestrowała 822 873 przestępstw, wśród których 10 365 to nieletni sprawcy czynów karalnych, którym udowodniono popełnienie 24 119 czynów (za: BW i IK, Biuletyn Statystyczny 2019 r. oraz raportem Policji Przestępczość wśród nieletnich 2019 r.)

Literatura przedmiotu, z jaką mieliśmy do czynienia opisuje zjawisko, przedstawia działania prawne i resocjalizacyjne - mówi o wpływie środowiska i internetu, mechanizmach psychologicznych i biopsychicznych. Opracowania naukowe analizują metody skutecznego przeciwdziałania, reagowania i zapobiegania przestępczości u nieletnich. Jednak większość prac dotyczy młodzieży, która przekroczyła już granice prawa, jest w grupach przestępczych, lub pochodzi ze środowisk patologicznych. Nie znaleźliśmy poważnych opracowań, które poruszałyby temat w dialogu z młodzieżą zdrową, otwartą, doświadczającą sytuacji, w których łamanie prawa nie wynika z brawury, patologii czy czynników środowiskowych, a z edukacyjnych braków w tym zakresie i nieświadomości.

Bezpośrednim powodem [opracowania] był niepokój wynikający z lawinowego wzrostu liczby i charakteru przestępczości i przemocy w środowisku społecznym - rodzinie, grupie rówieśniczej, szkole oraz w mediach i cyberprzestrzeni. Przemoc jest zjawiskiem powszechnym, ale czy ta powszechność ma przekonywać nas o jej nieuchronności? Pogląd ten należy odrzucić jako błędny z założenia a co gorsze szkodliwy społecznie. Nic nie usprawiedliwia akceptacji tego podejścia, tak jak nic nie usprawiedliwia bierności, apatii jednostek, społeczeństwa czy państwa wobec agresji, przemocy czy przestępczości.

Podsumowując. Podczas poszukiwań dowodów na zapotrzebowanie społeczne wykonaliśmy 5 kroków:

  1. Przeanalizowaliśmy własne potrzeby;
  2. Przeprowadziliśmy sondaż w grupie rówieśniczej;
  3. Poszerzyliśmy dane o rozmowy z rodzicami grupy docelowej;
  4. Skonsultowaliśmy temat z ekspertami: prawnikami, nauczycielami, pracownikami resocjalizacji, policjantami, działaczami NGO;
  5. Przeanalizowaliśmy dostępne dane statystyczne oraz wybrane publikacje na temat łamania prawa wśród młodzieży.

Jako grupa Legalomania spróbowaliśmy spojrzeć na temat granic prawa z punktu widzenia dorastających młodych ludzi. Nasze spostrzeżenia to:

  1. brak świadomości prawa wśród młodzieży, ale również ich rodziców;
  2. tabuizacja tematu przekraczania prawa przez młodzież w domach;
  3. przyzwolenie społeczne na doświadczanie przez dorastającą młodzież sytuacji ryzykownych pod względem prawnym;
  4. powszechna zgoda na obchodzenie przepisów prawa.

Utwierdza nas to w przekonaniu o wysokiej przydatności naszych działań i nadaje szerszą perspektywę projektowi. Dlatego z pierwotnego pomysłu stworzenia serii postów z czytelnymi zagadnieniami prawnymi dla młodzieży ewoluowaliśmy w kierunku portalu, który posty prawne będzie wzbogacał o treści poszerzające świadomość prawa w ogóle: o doświadczenia innych osób, wsparcie w kryzysie i materiały edukacyjne. Ponadto poszerzamy naszą grupę docelową (młodzież w wieku 13-21 lat) o środowisko dorosłych otaczających młodzież oraz wszystkich, którzy potrzebują prostego dostępu do wiedzy w tematach przez nas poruszanych.

Podsumowanie ankiety

Konkretną wiedzę na temat własnych praw. Dodatkowo dzięki pytaniom otwartym mogliśmy poznać dokładniejsze opinie ankietowanych i sprecyzować kierunek naszych dalszych działań. Udało nam się uzyskać około 200 odpowiedzi (214 oraz 170 respondentów) i wyciągnąć wiele wniosków, przede wszystkim, że zapotrzebowanie na taką inicjatywę jest wysokie, bo wynoszące aż 71,9% z 210 ankietowanych.

Większość młodzieży nie ma wystarczającej wiedzy dotyczącej prawa. “Język prawa” jest skomplikowany i często niezrozumiały. Wyniki ankiet przedstawiamy poniżej:

Ile masz lat?

167 odpowiedzi
<13 13-1 15-1 18 +

Czy wiesz kiedy policja może Cię spisać?

167 odpowiedzi
Nie Tak

Czy wiesz na jak długo może Ciebie zatrzymać policja?

167 odpowiedzi
Nie Tak

Czy wiesz, kiedy możesz zostać przeszukany?

167 odpowiedzi
Nie Tak

Czy wiesz, czym jest czynny i bierny opór?

167 odpowiedzi
Nie Tak

Czy wiesz, w jakim wieku, jakie masz prawa?

211 odpowiedzi
Nie Nie do końca Tak

Czy wiesz, kiedy policja może użyć broni?

167 odpowiedzi
Nie Tak

Czy chciałabyś/chciałbyś żeby informacje, co jest legalne były łatwo dostępne?

208 odpowiedzi
Nie Tak

Czy korzystałabyś/byś z portalu dla młodzieży?

210 odpowiedzi
Nie Tak

Edukacja prawna

Kara nagany Więcej
Alkohol Więcej
Kara ogranicenia wolności Więcej
Kara pozbawienia wolności Więcej
Areszt Więcej
W wieku 13 lat Więcej
Demoralizacja Więcej
W wieku 15 lat Więcej
Seks Więcej
W wieku 16 lat Więcej
Więcej
W wieku 18 lat Więcej
Alkohol Więcej
Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym Więcej
Seks w miejscu publicznym Więcej
Substancje psychoaktywne Więcej
Legitymacja i spisywanie Więcej
Legitymacja i spisywanie Więcej
Podczas interwencji Więcej
Nie masz przy sobie dowodu osobistego? Więcej
Cielesność funkcjonariusza Więcej
Pornografia Więcej
Pornografia dziecięca Więcej
Gwałt Więcej
Zbrodnia a występek Więcej
Prowadzenie po alkoholu Więcej

Źródła naszej wiedzy

Jeżeli chce się udzielać rad i pomagać innym, dobrze jest zdobyć wcześniej potrzebną wiedzę i doświadczenie. Dlatego przed przystąpieniem do realizacji projektu Legalomania postanowiliśmy wziąć udział w wartościowych szkoleniach. Wybraliśmy je między innymi dlatego, że zakładały kontakt z osobami, którym zdarzyło się przekroczyć czerwoną linię. Szkolenia zostały zorganizowane przez Fundację Pomost. Odbyło się w styczniu 2021 roku w Zabrzu i trwało trzy dni. Pierwszego dnia uczestniczyliśmy w ciekawych warsztatach przestępczość jako zjawisko społeczne pod kierunkiem Kamila Wójcika. Po intensywnych zajęciach mieliśmy okazję spotkać się bezpośrednio z byłymi więźniami (podopiecznymi ośrodka readaptacyjnego). Rozmowy trwały do późnych godzin nocnych.

Drugiego dnia odbyły się niemniej interesujące warsztaty asertywności prowadzone przez Weronikę Waloszek, a także wykład zatytułowany konsekwencje psychologiczne kary pozbawienia wolności, który przygotowała Katarzyna Majda. Miały również miejsce gry integracyjne z byłymi więźniami. Wspólnie z nimi oglądaliśmy film pt. Najlepszy, który na bieżąco komentowali, co stanowiło bardzo cenne uzupełnienie akcji. Mieliśmy okazję przeprowadzić wywiady z mieszkańcami ośrodka i rozmowy te były autentyczne i bardzo poruszające. Ukazywały najtrudniejsze aspekty pobytu w zakładzie karnym, a także pierwszego okresu po jego opuszczeniu. Ostatniego dnia miały miejsce warsztaty o uzależnieniach i używkach prowadzone przez Piotra Wieczorkowskiego. Dzięki nim zyskaliśmy praktyczną wiedzę w tej dziedzinie.

Zajęcia zakończyło podsumowanie i dyskusja. W czasie szkoleń zebraliśmy wiele materiałów, wiedzy i doświadczenia, dzięki, którym łatwiej będzie nam realizować cele projektu.Organizatorzy szkoleń wykazali się dużym zaangażowaniem i profesjonalizmem, a mieszkańcy ośrodka szczerością, otwartością i przyjaźnią.

Poza wszelkimi szkoleniami i certyfikatami wiedzę pozyskujemi sami. Szukamy w przeróżnych kodeksach i grzebiemy w artykułach, aby odnaleźć informację na nurtujące pytania.

Partnerzy

Biznesowi

Clos Brothers Fundacja Pomost

Medialni

Clos Brothers Poznaj by zrozumieć

Przyjaciele

Kuba Mikulski